Diğer

Erdoğan: Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program’ın (OVP) 2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası olduğunu vurgulayarak, “Toplumumuzun destekleriyle programın ekonomimize katkısı büyük olacaktır. Hedefimize ulaşma noktasında en küçük bir şüphemiz yok.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz, cari işlemler dengesini toparlayacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, 2023’ün ilk yarısında büyüme performansını kesintisiz 12 çeyreğe çıkarıldığını ve 13 yıldır aralıksız büyüme kaydedildiğini vugrulayarak, şu şekilde konuştu:

“Tüm dünyada olduğu gibi enflasyon bizim de sorunumuzdur. Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz, cari işlemler dengesini toparlayacağız. İleride cari işlemler fazlasına ulaşacağız. Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Mali disiplinle desteklenen süreç güven ortamını pekiştirecektir, tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlıyız. İhracat odaklı sürdürülebilir büyüme iklimi sağlayacağız. OVP ile sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı hedefliyoruz. İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız.

İstihdamın yıllık ortalama 909 bin, toplamda 2,7 milyon kişi artmasını, işsizlik oranının tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz. Hükümet olarak, Orta Vadeli Program’a desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz.

Fırsatçılara yönelik denetimlerimiz devam ediyor, kimi sektörlerde köpükler iniyor, piyasa dengesini buluyor.

Sermaye piyasalarımızın arz ve talep tarafında gelişimi devam ediyor. TCMB rezervleri güçlü seyrini sürdürüyor.

Deprem bölgesine 1 trilyon lira yeni kaynak ayıracağız.

1,3 trilyon doları aşan büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelirle yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz.

Daha güçlü, güvenli ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda, ekonomideki ilk yol haritamızı Orta Vadeli Program ile ortaya koyuyoruz.

İFM enerji merkezine de dönüşecek, enerji piyasası için önemli bir rol oynayacak. Katılım finansta İstanbul’u küresel merkezlerden biri haline getireceğiz.

KKM görevini yerine getirdi. Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz. Mali disiplini koruyup, güçlendireceğiz, bu iki kavram bizim için çok önemli.

Özel kesim girişimlerinin önünü daha da açarak, yatırım, ticaret ve finans alanında hukuki süreçleri kolaylaştıracağız. Doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Sera organize tarım bölgeleri kurulmasına yönelik yatırımları hızlandırıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Programı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Orta Vadeli Program’da uygulayacağımız politika sepetiyle, enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız. Para, maliye ve gelirler politikalarında eşgüdüm içerisinde hareket edilecek, enflasyon ataletini gidermeye yönelik adımlar atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Orta Vadeli Programı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, daha güçlü, güvenli ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda, ekonomideki ilk yol haritasını Orta Vadeli Program ile ortaya koyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Programımızda temel ilkeler, politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklükleri paylaşırken hiçbir sorunu görmezden gelmedik. Önceki dönemden farklı olarak yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açtık. Temel konuları bir takvim ile programın önemli bir parçasına dönüştürdük” açıklamasında bulundu.

Ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğiz

Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, beşeri sermaye ve istihdamdan yeşil ve dijital dönüşüme, afet yönetiminden kamu maliyesi ile iş ve yatırım ortamına yedi temel alanda öncelikli reform adımlarını belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Orta Vadeli Program’da uygulayacakları politika sepetiyle, enflasyon sorununu ülkenin gündeminden kaldıracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Para, maliye ve gelirler politikalarında eş güdüm içerisinde hareket edilecek, enflasyon ataletini gidermeye yönelik adımlar atacağız. Makro ihtiyati politikalarda sadeleşmeye gidilerek ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyeceğiz” diye ekledi.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikalarıyla fiyat istikrarı odaklı olarak reel sektörü destekleyen finansman imkânı sağlayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gıda fiyatlarında istikrarı ve arz güvenliğini teminen stratejik tarım ürünlerinde yeterlilik oranlarını belirleyerek üretim planlaması yapacağız” dedi.

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok