Ekonomi

Türkiye’de Ar-Ge’nin GSYH’deki payı 9 yıl sonra ilk kez geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, “2022 yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 2022’de bir önceki yıla göre 96 milyar 932 milyon lira artarak 198 milyar 670 milyon liraya çıktı.

Resim

Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2021’de yüzde 1,4 iken, 2022’de 15 trilyon 11 milyar 776 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,32 oldu.

AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 61,4 ile en büyük paya sahip oldu.

Bunu yüzde 33,8 ile yükseköğretim takip etti.

Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan AR-GE harcamalarının da dahil olduğu genel devlet AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,8 oldu.

AR-GE harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 47,3 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

 

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok