Ekonomi

AYM, e-Ticaret Kanunu’nun iptal talebinin reddine ilişkin gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “E-Ticaret Kanunu” olarak bilinen ve büyük tartışmalara yol açan kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

CHP, TBMM’de olumlu oy kullanmasına karşılık, kamuoyunda e-ticaret yasası olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuş, Yüksek Mahkeme, bu başvuruyu reddetmişti.

T24’ün haberine göre, AYM’nin ret kararının gerekçesi belli oldu. Kararda, dava konusu hükümlerin iktisadi ve ticari faaliyette bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde belirli faaliyetleri yürütmesini ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmesini kısıtlayarak teşebbüs özgürlüğüne sınırlama getirdiği kaydedildi.

Sınırlamanın, sadece bu malların elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısının kontrolünde olan elektronik ticaret pazar yerinde satışa sunulamamasından ibaret olduğuna değinilen kararda, şöyle denildi:

“Buna göre anılan işletmelerin bu malların satışını yapma, satışına aracılık etme veya bu malların tanıtımını yapma konusundaki teşebbüs özgürlüğü ortadan kaldırılmamış, ayrıca bu özgürlük önemli ölçüde zorlaştırılmamıştır. Nitekim elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının iktisadi ve ticari faaliyette bulunma imkânı devam etmektedir. Bu durumun ise elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının özel teşebbüs özgürlüğünü anlamsız kılacak nitelikte olmadığı açıktır.

Dolayısıyla kurallarla öngörülen sınırlamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların rekabet güçlerini makul olmayan düzeyde düşürmeyecek ve ekonomik yönden orantısız bir kayba uğramalarına neden olmayacaktır.

Sonuç olarak kurallarla özel teşebbüs özgürlüğüne bir sınırlama getirilmiş ise de bunun kişilere makul olmayan bir külfet yüklemediği, bu çerçevede kurallarla ulaşılmak istenen amaca ilişkin kamu yararı ile özel teşebbüs özgürlüğüne ilişkin kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla kuralların orantısız bir sınırlamaya neden olmadığı, dolayısıyla özel teşebbüs özgürlüğüne ölçüsüz bir sınırlama getirmediği değerlendirilmiştir.”

Kanunun çıkması özellikle bazı şirketlerin tepkisine yol açmış, bazı medya kuruluşlarına kanun aleyhinde haber yapılması karşılığında açıktan para verildiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok