Dünya

AB’den enerji ithalatına sınır

Avrupa Birliği‘nde (AB) enerji sektörünün metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni kuralları içeren yasa konusunda anlaşma sağlandı.

Yeni yasaya göre, AB‘nin iklim hedeflerine ulaşılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için enerji sektöründen kaynaklanan metan salımı azaltılacak.

Petrol, doğal gaz ve kömür sektörlerine metan emisyonlarını ölçmek, raporlamak ve teyit etmek için yeni şartlar getirilecek. Olası metan emisyon kaynakları belirli tarih aralıklarında izlenecek ve sıkı biçimde denetlenecek. Metan emisyonları önlemek için sızıntılarının tespit edilmesi ve onarılması da dahil olmak üzere salımı azaltıcı önlemler uygulamaya konacak.

2030’DAN İTİBAREN SINIR UYGULANACAK

AB’ye yapılan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatından kaynaklanan metan emisyonları konusunda şeffaflığı sağlamak için küresel gözlem sistemi kurulacak.

2030’dan itibaren Avrupa‘nın kömür, petrol ve doğal gaz ithalatındaki metan emisyonlarına sınırlama getirilecek.

Avrupa’ya fosil yakıt ihraç edenlere 2030 yılına kadar belirlenecek maksimum metan yoğunluk değerleri uygulanacak.

Yeni kurallar, üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Metan, karbondioksitten sonra iklim değişikliğinin en büyük ikinci nedeni olarak öne çıkıyor.

Metan sınırlamasına yönelik yeni kurallarının özellikle, ABD, Cezayir ve Rusya gibi büyük gaz tedarikçilerini etkilemesi bekleniyor.

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok