Ekonomi
Ekonomi

İhalelere ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

“Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar”a dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu kapsamda yapılacak ihalelerde “belli istekliler arasında ihale usulü” ya da “pazarlık usulü” kullanılacak.

Belli istekliler arasında ihale usulü, satın alınacak mal veya hizmetin uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi, yapılacak işin veya satın alınacak mal, hizmet veya sistem ile ulusal menfaat ve güvenliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya araştırma-geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesinde ve standardizasyonun sağlanmasında uygulanacak.

PAZARLIK USULÜ KULLANILABİLECEK

Ani ve beklenmeyen olayların, ???????güvenlik ve istihbaratla ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, mal veya hizmetin özgün nitelikte veya karmaşık olması gibi durumlarda pazarlık usulü kullanılabilecek.

İdare bazı durumlarda da “doğrundan temin” yöntemiyle alım gerçekleştirebilecek.

Yurt dışından her türlü mal ve hizmet alımı ise akreditif açılmak suretiyle ödeme, mal mukabili ödeme ve peşin ödemeyle yapılabilecek.

Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesiyle konuya ilişkin daha önce yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan esaslar kapsamında ilan edilerek duyurulmuş veya sözleşmeye bağlanmış ihale ve/veya alım işlemleri, söz konusu esaslarda belirtilen hükümlere göre sonuçlandırılacak.

Söz konusu esaslar kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” doğrultusunda feshedilebilecek.

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok