Ekonomi
Ekonomi

Orta Vadeli Program yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Program’ı (2023-2025) açıkladı. Bakanlığın hesaplamalarına göre TÜFE yıllık artış oranı 2022 yıl sonunda 65,0 seviyesine gerileyecek. Açıklamaya göre istihdam artacak, işsizlik azalacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) açıklandı. Programda 2022 yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hedefi yüzde 65 olarak öngörülürken 2025 TÜFE hedefi ise yüzde 9,9 olarak yer aldı. Programda istihdamın yıllık 890 bin kişi artarak işsizlik oranının gerileyeceği, işsizlik oranının 2025’te yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, politika ve tedbirler kapsamında Türk Lirası’nın cazibesinin artırılması, mevduat içindeki payının yükseltilmesi için teşviklerin uygulanacağı da açıkladı. Açıklamaya göre 2022 yıl sonu büyüme hedefi ise yüzde 5.

Finansal risklerin anlaşılması için finansal okuryazarlık artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı tedbirler arasında finansal piyasalardaki risklerin anlaşılması amacıyla finansal eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve finansal okuryazarlık seviyesi artırılması da var. Bakanlık raporunun politika ve tedbirler başlığında açıklanan maddeler şöyle:

Dijital Türk Lirası

“1. Finansal aracılık işlemlerinin Türk lirasının cazibesinin artırılmasına yönelik politikalarla uyumlu şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 1. Türk lirası cinsinden mevduatın toplam içerisindeki payının yükseltilmesini teminen teşvik mekanizmaları uygulamaya konulacaktır. 3. Ödemeler alanında Açık Bankacılık ve Kamu Ödeme Geçidi projeleri 2023 yılında devreye alınacak ve FAST ile TR Karekodlu Ödemelerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
 1. Kartlı ödemelerde yerli ve milli kart şeması TROY’un kullanımının yaygınlığı artırılacaktır.
 1. Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesinin birinci ve ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemeler için Dijital Türk Lirasının kullanım testlerine başlanacaktır.

Yastık altı altınlar ve YUVAM

 1. Yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik FATSİ (Altın Cinsi Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması) uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
 2. Ülke ekonomisine kaynak sağlayan YUVAM hesabı uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
 3. Finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun denetleyici teknolojiler odaklı yeni denetim uygulama ve yöntemleri hayata geçirilecektir. 9. Basel Komitesi’nin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı Basel III Final düzenlemesine uyum sağlanması için bankacılık mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacak ve AB’ye paralel olarak 2025 yılında tam uygulamaya geçilecektir.

Katılım finans sisteminin kurumsallaşması

 1. Katılım finans sisteminin standartlar, derecelendirme, lisanslama ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik alanlarda kurumsallaşması güçlendirilecek ve güçlü bir mevzuat altyapısına sahip olması sağlanacaktır.
 2. Sermaye piyasaları ve yatırımcı tabanı genişletilerek katılım finans sektöründeki gelişimi de destekleyen yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecektir. 12. Borsa İstanbul bünyesinde kira sertifikaları, katılım esaslı pay senetleri ve katılım esaslı diğer menkul kıymetler gibi katılım sermaye piyasası ürünlerinden münhasıran endeksler oluşturulacaktır.
 3. Finansal teknoloji alanında uzun vadeli strateji açıklanacak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ile girişimciler için Türkiye Fintek Rehberi hazırlanacaktır. 14. Finans sektörünün hızla dijitalleşmesiyle açığa çıkan bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve finansal tüketicilerin bilinçlendirilmesi ihtiyacına yönelik çalışmalar desteklenecek, kurumsal kapasite güçlendirilecek ve siber dolandırıcılıkla etkin mücadele edilmesine devam edilecektir.

Kripto varlık alım satım platformları

 1. Finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi ve finans sektöründe dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olma hedefine uygun olarak bilgi sistemlerine ilişkin mevzuat güncellenmeye devam edilecektir.
 1. Finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmaları da denetim ve yaptırım kapsamına alınacaktır.
 1. Kripto varlık alım satım platformları düzenleme kapsamına alınacaktır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı

 1. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehberler hazırlanacaktır.
 1. Sürdürülebilirlik raporlama ilkelerinin uluslararası gelişmelere uyumlu olarak güncellenmesi, kurumsal yatırımcıların sorumlu yatırım yaklaşımlarıyla sürdürülebilirlik danışmanlığı veren şirketlerin düzenlenmesi ve iklim risklerinin tanımlanarak gözetim uygulamalarına entegre edilmesine yönelik strateji geliştirme ve düzenleme çalışmaları yürütülecektir.
 1. Doğal afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlarımızı korumak ve kamu yükünü hafifletmek için bütüncül bir afet sigortası ürünü olarak tasarlanan Zorunlu Afet Sigortası konut sahiplerine sunulmaya başlanacaktır.
 1. Finansal ürün ve hizmetler konusundaki farkındalığın artırılması, finansal piyasalardaki risklerin anlaşılması amacıyla halen yürütülmekte olan finansal eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak ve finansal okuryazarlık seviyesi artırılacaktır.
 1. Ülkemizde sigortalılık oranının ve katılımcı sayısının yeterli düzeye ulaşması, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün derinleşmesi ve tabana yayılması amacıyla bireysel sigorta ve özel emeklilik branşlarında ürün çeşitliliğinin artmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecektir.
 2. Otomatik katılım sistemi diğer emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürülecektir.”

Kaynak:  Medyascope, analiz pişiyor

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok