Ekonomi
Ekonomi

Reel sektörden 100 milyar dolar döviz açığı

Finans dışı firma net döviz pozisyonu haziranda 100 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda finans dışı firma kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 60,83 milyar dolar fazla verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

Haziran 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2022 verilerine göre varlıklar 224 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 5.624 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 100.078 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2022 dönemine göre 5.848 milyon ABD doları azalmıştırHaziran 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 355 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 370 milyon ABD doları ve 260 milyon ABD doları artmıştır ve sonuç olarak varlıklar 224 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4.779 milyon ABD doları ve 1.384 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 539 milyon ABD doları artmıştır ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5.624 milyon ABD doları azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2022 dönemine göre 522 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 4.257 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.163 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 2.009 milyon ABD doları azalmıştır.

Haziran 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 145.484 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 84.650 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.834 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Mayıs 2022 dönemine göre 677 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir.

Güncel Haberler