Ekonomi
Ekonomi

Türk-İş ve Hak-İş kamu işçileri için ortak zam talebini açıkladı: Taban ücret 15 bine yükseltilsin

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren 2023-2024 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne ilişkin ortak zam talebini açıkladı. Konfederasyonlar, taban ücretlerin 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay içinde yüzde 15 refah payı ve yüzde 45 zam verilmesini talep etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK- İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya gelerek kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren maaş zamları için ortak talep metnini oluşturdu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2023- 2024 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne ilişkin hazırlanan ortak zam talep metnini Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na (TUHİS) iletti.

İşçi temsilcisi konfederasyonları, sözleşme görüşmelerinde öncelikle taban ücretlerin 15 bin liraya yükseltilmesini, sonrasında bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci altı ay için yüzde 45, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına göre yüzde 5 oranında artış yapılmasını talep etti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak teklif metni şöyle:

Taban ücret

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL’ye çekilmiştir.

Refah payı

İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere yüzde 15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

Ücret zamları

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırk beş) oranında zam yapılacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.

İkramiye

Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

Sosyal yardımlar

Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

Ek ödeme

Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında ‘ek ödeme’yapılır. Bu tutar, 2023 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır.

Haftalık çalışma süresi ve fiili çalışma süresi

Kamu işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile yemek ve yol yardımı vb.) aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

Kıdem tazminatı

Maktu ödemeler

Maktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.

Taşeron işçiler

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan tüm kamu alt işveren (taşeron) işçilerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Geçici işçiler

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları

Gelir vergisi düzenlemesi

Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15’i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanır.

ANKA

Benzer Haberler