TR
Türkiye

İşsizlik sayıları açıklandı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya nazaran kasımda mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 düzeyinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir evvelki aya nazaran 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %46,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir evvelki aya nazaran 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Kasım ayında bir evvelki aya nazaran 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %22,3, istihdam oranı %33,2 oldu

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 1,7 puan artarak %22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %33,2 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bir evvelki aya nazaran 1,2 puan artarak %42,8 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdamın %55,2’si hizmet kesiminde yer aldı

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki aya nazaran tarım kesiminde 49 bin kişi, sanayi dalında 73 bin kişi, inşaat kesiminde 10 bin kişi, hizmet kesiminde 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,1’i tarım, %21,6’sı sanayi, %6,1’i inşaat, %55,2’si ise hizmet dalında yer aldı.

Mevsim tesirinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,1 oldu

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir evvelki aya nazaran 0,7 puan azalarak %22,1 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %10,9, istihdam oranı %46,4 oldu

İşsizlik oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 2,0 puan azalarak %10,9 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 4,0 puan artarak %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 3,4 puan artarak %52,1 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı kesimde kayıt dışı çalışanların oranı %17,9 oldu

Kasım ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,7 puan azalarak %29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı bölümde kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 1,2 puan azalarak %17,9 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş vakitli olarak, Memleketler arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne ahenk sağlamak hedefiyle yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha güzel takip edebilmek hedefiyle, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık kestirimler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ait detaylı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

-iDeal Haber Merkezi-

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Benzer Haberler