Türkiye

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizine zam!

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde değişikliğe gidildi.

Kanun kapsamında, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. Daha önce bu oran 2,5 seviyesindeydi.

Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Tahsilat Genel Tebliği’ kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesince, yıllık yüzde 24 olan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak.

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok