Türkiye

“Plaza Türkçesi”nde en çok kullanılan ifadeler

Türkçe ve İngilizce kelimelerin birlikte konuşulduğu Plaza Türkçesine ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımlandı. Online dil öğrenme platformu Preply tarafından yapılan araştırma en çok kullanılan Plaza Türkçesi ifadelerini ortaya çıkardı.

Araştırmada 470 katılımcıya online anket yöntemiyle en çok hangi Plaza Türkçesi ifadelerini kullandıkları, bu ifadelerin hangilerinden rahatsızlık duyguları, iş iletişimi için hangi araçları kullandıkları, Türkçeden sonra en çok hangi dili kullandıkları, Plaza Türkçesi kullanmalarının gerekçeleri, bu kalıpların Türkçeye zarar verip vermediği gibi sorular soruldu.

Katılımcı tercihlerinden yola çıkılarak hazırlanan Plaza Türkçesi Sözlüğü’ne göre en çok kullanılan ilk üç ifade, toplantı tarihi belirlemek, toplantı ayarlamak anlamına gelen “toplantı set etmek”, fikir alışverişi, beyin fırtınası yapmak anlamına gelen “brainstorming yapmak” ve bir konu üzerine tartışmak, bir konuyu değerlendirmek için kullanılan “discuss etmek” olarak sıralandı.

En çok rahatsızlık veren ifadeler

Katılımcıların en çok rahatsızlık duyduğu Plaza Türkçesi ifadeleri arasında yine “toplantı set etmek”, “task açmak” ve Türkçede kullanılmayan bir fiil çekimi olan, İngilizcede “future continuous” olarak adlandırılan, “yapıyor olacağız” ifadeleri sıralandı.

En çok teknoloji sektöründe kullanılıyor

Plaza Türkçesi en çok teknoloji ve bilişim sektörlerinde kullanılıyor. Katılımcıların %34,7’si teknoloji ve bilişim sektörlerinde çalıştıklarını söylerken, bu sektörü finans / bankacılık (%24,9), reklam ve pazarlama (%19,8) ve hızlı tüketim ürünleri – FMCG (%10,2) ile diğer sektörler (%10,4) izledi.

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok