Borsa
BorsaFinans

BIST şirketlerinden güncel haberler

Finanskolik – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Arçelik, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan’da faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması işlemi, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben, 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Ayrıca, ilgili ülkeler’de “Indesit” ve “Hotpoint” markalarının kullanım hakkı, 20 yıl için ve onar yıllık sürelerle toplamda 40 yıla kadar uzatma opsiyonuyla birlikte Arçelik ve devralınan şirketlere verildi.

Investco Holding A.Ş. (INVES)

Investco Holding’in söz konusu haberlerde adı geçen Prof. Dr. Ünsal Ban hakkında yayımladığı basın açıklaması şu şekilde:  

“Prof. Dr. Ünsal Ban grup şirketi Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştır. Bilindiği üzere Eski TTK döneminde anonim şirketlerde asgari beş ortak şartının yanında, yönetim kurulu üyelerinin de pay sahibi olma zorunluluğu bulunduğundan Prof. Dr. Ünsal Ban da 10 TL nominal değerli 10 adet sembolik pay sahibi olmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Ünsal Ban 12.02.2014 tarihinde 10 adet sembolik payını devretmiş ve şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. O tarihten bu yana geçen yaklaşık sekiz yıl aşkın süre boyunca da Grubumuz ile Prof. Dr. Ünsal Ban arasında hiçbir ilişki söz konusu olmamıştır. 

Buna rağmen söz konusu haber ve yazı içeriklerinde 8,5 yıl öncesine ait 10 TL nominal değerli paylar üzerinden grubumuzun büyüme süreci ve güncel yatırımları ile Prof. Dr. Ünsal Ban arasında bağlantı kurulmaya ve grubumuz üzerinde şaibe oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur.”

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş’ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL’den 275.256.514 TL’ye çıkarılacak, Aygaz’ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL’den 219.800.767 TL’ye azaltılacaktır. Tüpraş’ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding (KCHOL) tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding’e; 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.

Aygaz’ın bölünme işlemi nedeniyle azaltılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 adet Aygaz A.Ş. (TRAAYGAZ91E0) hissesi karşılığında %5,6499 oranında 0,056499616309346 adet Tüpraş payı (TRATUPRS91E8) Aygaz ortaklarına payları oranında verilecek. Sermaye artırımı kapsamında Aygaz pay sahiplerine verilecek Tüpraş hisse tutarının, Aygaz’da yapılacak sermaye azaltımı tutarına bölünmesiyle ulaşılan değişim oranı ise 0,15485 olarak hesaplanmaktadır.

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL)

Dagi Yatırım, 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, yüzde 177,77 oranında, 30.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptı.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALBRK ve ESCAR payları 01/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

COSMO payları 01/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)

Galata Wind, Kurul kararı neticesinde halihazırda faaliyet gösteren ve 14 adet rüzgar türbini bulunan Taşpınar RES’e mekanik (MWm) ve elektrik (MWe) güç olarak 2 adet yeni türbin ekleyecek. Bu güç artırımın projelendirilmesi ve devreye alınması sonrası Taşpınar RES santralinin üretimine ortalamada yıllık yaklaşık %20’lik bir katkı; karbon azaltımına ise yıllık yaklaşık 20.000 ton ek fayda sağlanması bekleniyor. 

Pay geri alımı yapan şirketler

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 31.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 40,40 TL – 40,66 TL (ağırlıklı ortalama 40,52 TL) fiyat aralığından toplam 44.561 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 31.08.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.084.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,4824’e ulaştı.

Verusa Holding (VERUS) A.Ş., 31.08.2022 tarihinde 66,40 TL- 66,50 TL fiyat aralığından (ortalama 66,4333 TL) 7.500 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 922.422 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,3177)

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş., 31.08.2022 tarihinde 11,74 TL – 11,80 TL fiyat aralığından (ortalama 11,77 TL) 50.000 adet pay geri aldı. Şirketin sahip olduğu CUSAN payları 50.000 adet olup şirket sermayesine oranı %0,0007 oldu.

LDR Turizm A.Ş.,31.08.2022 tarihinde 23,54 TL – 23,68 TL fiyat aralığından (ortalama 23,613 TL) 30.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu LIDER payları 630.000 adede ulaştı. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,955’tir.

Yazar: Günay Caymaz

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok