Finans
FinansŞirket Haberleri

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK’nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II – 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak ? 30 Haziran 2022 dönemine ait  finansal tablolarına göre, sermaye ve kanuni yedek akçe tamamının zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması hususu, ilgili finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda açıklamalara yer verilmek suretiyle 09.08.2022 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 376. Maddesi  uyarınca Şirket’in aktiflerinin gerçeğe uygun değerleri esas alınmak üzere bir ara dönem bilançosu (TTK 376 Bilançosu) hazırlanması gereği doğmuştur.
Şirketin Maddi Duran Varlıklarının (Makine, Tesis ve Cihazları) değerlemesinin yaptırılmasına karar verilmesi ile birlikte SPK’dan ara bilanço hazırlanması hususunda ek süre talebinde bulunulmuş ve 30.11.2022 tarihine kadar ek süre alınmıştır.
Bu kapsamda 30.06.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında hazırlanmış ara dönem bilanço ve dipnotlarının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
SPK’nın 10.04.2014 tarih  ve 11/352 Sayılı İlke Kararı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin Geçici 1’nci maddesi hükümleri ile birlikte Şirketin Maddi Duran Varlıkları içerisinde yer alan Makine, Tesis ve Cihazları, SPK tarafından yetkilendirilmiş Karşıyaka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucu da dikkate alındığında, Şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun 376′ ncı maddesi kapsamında yapılacak değerlendirme açısından özkaynakları 430.590 Bin TL’ye ulaşmaktadır. Şirketin bu şekilde hesaplanan özkaynakları sermaye ve yasal yedekler toplamının % 89,71 oranında korunduğunu gösterdiğinden, 30.06.2022 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle TTK-376. maddesi kapsamına girmediği sonucuna varılmıştır.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083285

BIST

Benzer Haberler